Dlaczego tak się dzieje, że Polacy wybaczyli Niemcom i Ukraińcom wszelkie najbardziej bestialskie zbrodnie a Rosjan tak strasznie nienawidzą, chociaż to Rosjanie uratowali nas od zagłady.


      Dziwny jest ten nasz powojenny świat.

                             NIE TYLKO POLACY 
Zdewastowany pomnik Żołnierzy Armii Czerwonej,  wyzwolicieli Polski.
____________________________________________________________

Czy Polacy mają krótką pamięć  ?  Ale czy tylko Polacy ?  


Dlaczego tak się dzieje, że Polacy wybaczyli Niemcom i Ukraińcom wszelkie najbardziej bestialskie zbrodnie na Narodzie Polskim a Rosjan - im wiecej upływa czasu od zakończenia 2 Wojny Światowej  to tak strasznie nienawidzą,  że są  gotowi razem z Ukraincami  wymordować wszystkich Rosjan, - nota bene z tymi Ukraińcami  wyznającymi hitlerowską  i banderowską ideologię, która miała za główny  cel  WYMORDOWANIE CAŁEGO NARODU POLSKIEGO.

Dlaczego tak sie obecnie dzieje ? chociaż to ZSRR, Rosjanie uratoewali nas Polaków od biologicznej  totalnej zagłady, systematycznie dokonywanej przez niemieckich i banderowskich ukraińskich zwyrodnialców na nas Polakach.


Sam fakt, że miliony naszych rodaków kompletnie nie interesuje się przeogromną tragedią  jaką Niemcy i Ukraińcy wyrządzili  Polakom na terenie Polski.  Jest sygnałem by zastanowić się,  że  w Polsce  Pokacy nie szanują własnych Rodaków Polaków  ofiar niemieckiego i ukrainskiego bestialstwa i barbarzyństwa. 

Przyponę, że za 1 zabitego okupanta Niemca było zamordowanych 100 Polaków i po Powstaniu Warszawskim Niemcy zamordowali setki tysięcy Warszawiaków w niemieckich koncentracyjnych obozach śmierci a Ukraińcy bestialsko siekierami, widłami nożami mordowali i unicestwiali Polaków, paląc Polaków w kościołach i stodołach. Ukraincy zamordowali ponad 200 tysięcy naszych Rodaków na Wołyniu i w Małopolsce.


To co dzieje się z pamięcią po latach wśród Polaków - świadczy o dziwnych zachodzących  zmianach w mózgach szczególnie wśród Polaków uratowanych przez Rosjan od biologicznej zaglady, w ocenie minionych tragicznych wydarzeń w czasie 2 Wojny Światowej.
 
Ale i wśród innych narodów takich jak między innymi Żydów i Francuzów są też tacy, którzy mimo potwornych niemieckich zbrodni sami będąc ofiarami  Niemców  w czasie wojny,  obecnie uprawiają relatywizm.

W lutym 2023 zmarł ostatni ocalały z potwornej masakry z czasów II wojny światowej we francuskim mieście Oradour-sur-Glane dokonanej przez Niemców.

Robert Hébras zmarł w wieku 97 lat, poinformowała jego rodzina.

10 czerwca 1944 r., cztery dni po lądowaniu aliantów w Normandii, członkowie niemieckiej dywizji SS Das Reich wymordowali prawie wszystkich mieszkańców. Niemcy zamordowali 643 osoby, mężczyźni zostali brutalnie skŕępowani drutem kolczastym i zastrzeleni.

Niemcy którzy mieli na klamrach 'Gott mit uns' a na czapkach trupie czaszki dokonywali bestialskie  zwyrodnialstwa służąc samem diabłowi i jak widać nienawidzili komunistów a sami nic z Bogiem nie mieli wspólnego popełniając takie okrucieństwa. 

Niemcy we francuskim mieście Oradour-sur-Glane dokonali jeszcze bardziej potwornej zbrodni gdyż kobiety i dzieci zapędzono do kościoła i spalono żywcem. Masakrę przeżyło tylko sześć osób, w tym wówczas18-letni Hébras, który w po latach w późniejszym życiu opowiadał się przeciwko karaniu winnych i za pojednaniem z Niemcami.

Nie tak dawno temu Żydówka Eva Schloss, która została uratowana przez Zolnierzy Armii Czerwonej i którzy  udzielili jej wszelką pomoc medyczną i tylko dzięki Rosjanom ona przeżyła. Tuż po wojnie byla wdzięczna a juž po 70 latach ta sama Żydówka Eva Schloss  ofiara niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz - Birkenau udzieliła wywiadu dla zachodnich mediów szkalując swoich wyzwolicieli, bezczelnie kłamiąc na ich temat.  Oczerniając Rosjan i minimalizując a wręcz krytykując udział Rosjan w tej kwestii.

Link.  ➖➖➖  Walka o prawdę   ➖➖➖
  
Piszę o tym, bo wyraźnie widać, że gdy chodzi o ZSRR (Rosję) i poniesione przez ten Naród ofiary w kwestii wyzwolenia okupowanych narodów Europy przez hitlerowskie Niemcy, to w mózgach wielu uratowanych a właściwie to w ich łepetynach zachodzą dziwne zmiany. Pojednanie z oprawcami a nienawiść do wyzwolicieli. 

Wystarczy popatrzeć na aktualną polityczną mapę w Europie.

Największą nienawiść do Rosji ze strony państw tzw słowiańskich okazują Polacy, Czesi, Słowacy, Chorwaci. Bułgarzy to inna sprawa byli sojusznikami  Niemiec hitlerowskich.  Rumunii i Wegrzy brali czynny udziału w wojnie przeciwko ZSRR i nie są Słowianami. Ale wszystkie te narody zostały wyzwolone od nazistowskiej zarazy. 


Teraz wręcz popierają jawnie nazistowską juntę na Ukrainie i niszczą pamięć o ich wyzwolicielach którzy oddali swoje życie by nie było zagłady biologicznej która stosowali Niemcy i by nie było komór gazowych i palenia kobiet i dzieci w kościołach.

Jak się okazało.  NIE wdzięczność ludzka nie ma granic  .... !!! 
_____________________________________________

Ważne informacje. Tu tylko pewne fragmenty z całości. 

[[[   Zgodnie z orzeczeniem Trybunału w Norymberdze - niemieckie zbrodnie obejmują głównie: planowanie, przygotowanie, rozpoczęcie i prowadzenie wojny napastniczej, morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, masowe zabijanie mężczyzn, kobiet i dzieci, zagładę w obozach, niewolniczą eksploatację, wysiedlenia i pacyfikacje, burzenie i palenie miast, wsi i osiedli, grabież majątku i niszczenie skarbów kultury narodowej, wynarodowienie i germanizację, prześladowania ze względów politycznych, rasowych i narodowościowych.

Celem napaści Niemiec w trakcie istnienia III Rzeszy na Polskę była całkowita likwidacja państwa polskiego i wyniszczenie całego NARODU POLSKIEGO.

NARÓD POLSKI był przez Niemców uznany za małowartościowy miał być pozbawiony swego narodowego i państwowego kierownictwa oraz systematycznie wynaradawiany i biologicznie niszczony. W tym celu Niemiecy  podejmowali tajne i jawne działania, zmierzające do obalenia następstw wersalskiego traktatu pokojowego z 1919r.

Plany napaści („Fall Weiss”) i eksterminacji narodu polskiego opracowały niemieckie władze i centralne instytucje hitlerowskich Niemiec na długo przed agresją Niemiec (III Rzeszy)  na Polskę.

W trakcie II wojny światowej był realizowany Generalny Plan Wschodni, który zakładał wysiedlenie ok. 80–85% a z pozostałych przy życiu Polaków i przekształcenie ziem polskich w niemiecki obszar kolonizacyjny
Działania niemieckich sił zbrojnych na ziemiach polskich były prowadzone z pogwałceniem praw i zwyczajów wojny. Koncepcja wojny totalnej, realizowana już w 1939 r., zakładała nie tylko niszczenie Polskich Sił Zbrojnych ale wszystkich sił przeciwnika, zwłaszcza polskiej ludności cywilnej. 

Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945.

Na podstawie dekretu Hitlera z 8 X 1939 wcielono do III Rzeszy Pomorze, Śląsk, Wielkopolskę, większą część woj. łódzkiego, część województw: warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego i białostockiego. Tereny wcielone obejmowały ok. 92 tys. km2 z ok. 9,5 mln ludności. Naczelnymi zwierzchnikami administracji terenowej zostali: Forster w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, Greiser w tzw. Kraju Warty, E. Koch w Prusach Wschodnich i okręgu Białystok (od 1941). Z pozostałych terenów Polski, znajdujących się pod okupacją niemiecką, utworzono -GG- Generalną Gubernię.

Niemiecki okupant niszczył inteligencję polską, stosował brutalny terror, stworzył niezwykle ciężkie, sprzyjające wysokiej śmiertelności warunki materialne i aprowizacyjne w miastach, przygotowywał plany włączenia Generalnej Gubernii do niemieckiej III Rzeszy.

Na ziemiach wcielonych do III Rzeszy we wszystkich dziedzinach stosowano nazistowskie prawo III Rzeszy. Niemcy objęli wszelkie stanowiska, językiem urzędowym uczynili język niemiecki, konfiskatą objęto prawie cały polski majątek państwowy nieruchomy i w znacznej części majątek ruchomy.

Uniemożliwiono życie społeczne, kulturalne i religijne, ↔ całkowicie zlikwidowano szkolnictwo polskie ↔, ograniczono swobodę poruszania się. Polacy byli uważani za podludzi i za niewolników a końcowy rezultatem Polacy mieli być biologicznnie unicestwieni. Wymordowani, po prostu przestać jako naród istnieć. 

Polityka okupacyjna na terenie Generalnej Guberni w stosunku do ok. 12–15 mln ludności Polski kształtowała się w zależności od ogólnej koncepcji polityki wschodniej i sytuacji militarnej III Rzeszy. 

Generalną Guberię wykorzystywano jako rezerwę niewolniczej siły roboczej dla Rzeszy. Jednym ze środków polityki terroru i eksterminacji ludności Polski stały się ↕ egzekucje, będące bezprawnymi aktami mordu ↕. 

Większość egzekucji, szczególnie potajemnych, nie była poprzedzona żadnymi wyrokami sądów, nawet policyjnych lub doraźnych sądów wojskowych, lecz dokonywano ich na podstawie decyzji władz policyjnych i administracji cywilnej. 

Mordowano przede wszystkim przedstawicieli ruchu oporu, inteligencji, działaczy politycznych i członków organizacji konspiracyjnych. Wkraczające do Polski wraz z Wehrmachtem Einsatzgruppen, dokonały aresztowań i morderstw tysięcy przedstawicieli elity społeczeństwa polskiego. 

Licznych egzekucji dkonywano na Górnym Śląsku i Pomorzu (np. w lasach piaśnickich koło Wejherowa), w Wielkopolsce. Trenami ze szczególnym nasileniem egzekucji jawnych i potajemnych stały się m.in. Warszawa i okolice, Lubelszczyzna, ziemie zamojska i radomska, Nowosądecczyzna, okolice Ciechanowa i Zakopanego, Lwowa, Wilna, Stanisławowa, Równego. 

Podczas akcji pacyfikacyjnych wobec ludności wiejskiej dokonywano egzekucji, wysiedleń i aresztowań oraz palono wraz ludnością zabudowania i rabowano mienie. 

Pierwszych pacyfikacji dokonał Wehrmacht już we wrześniu 1939 r. Następnie SS, formacje policyjne i Wehrmacht pacyfikowały m.in. wsie na Kielecczyźnie podczas likwidacji oddziału hubalczyków, wiele zbrodni dokonali Niemcy w okresie akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie. Do największych należą masakry Polaków  we wsiach: Aleksandrów — gdzie zamordowano 446 mieszkańców, Krasowo-Częstki — 257, Lipniak-Majorat — 370, Łężek — 187, Michniów — 203, Różanice — ok. 200, Skłoby — 215, Smoliców — ok. 200, Sochy — 183, Szczecyn — 368, Złoczew — ok. 200. 

W realizacji hitlerowskiej polityki wyniszczenia NARODU POLSKIEGO kluczową rolę odegrał system niemieckich obozów hitlerowskich. Miejscami tortur i mordów były również więzienia, szczególnie: Pawiak w Warszawie, Zamek w Lublinie, więzienie Montelupich w Krakowie, Radogoszcz w Łodzi, Fort VII w Poznaniu.

Niemcy mordowali psychicznie chorych i starców (tzw. eutanazja). Szczególnie okrutną zbrodnią było odbieranie rodzicom dzieci uznanych za rasowo wartościowe. Spośród 200 tys. polskich dzieci zrabowanych rodzicom w celu ich germanizacji, po zakończeniu działań wojennych udało się odnaleźć zaledwie 30 tys. (dzieci rabunek). 

Dokonano wysiedleń ok. 750 tys. Polaków ze Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza. W 1940–41 wysiedlono ludność polską z okolic Radomia, Dębicy i Lublina, na Zamojszczyźnie z 297 wsi wysiedlono ok. 100 tys. Polaków w tym ok. 30 tys. dzieci, spośród których pozostało przy życiu zaledwie 4,5 tys., wiele tysięcy wysiedlonych z Zamojszczyzny skierowano do obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku. 

Ogółem niemieccy okupanci hitlerowcy dokonali wysiedleń 2478 tys. Polaków. Jednym z przejawów terroru niemieckiego okupanta wobec ludności polskiej w miastach były tzw. łapanki,

Polaków złapanych w obławach ulicznych za jednego zabitego Niemca Niemcy mordowali 100 Polaków a innych ujętych kierowano do robót przymusowych w Rzeszy lub do niemieckich obozów zagłady i więzień.

Do prac przymusowych poza granice kraju wywieziono ogółem 3 mikiony Polaków. Ponadto dla Rzeszy pracowało ok. 300 tys. polskich jeńców wojennych, pozbawionych statusu jenieckiego. 

Niemcy mieli cel bilogiczną zagładę Narodu Polskiego i w czasie wojny dążyli do likwidacji polskości, poniżali godność narodową Polaków, zmuszali ludność ziem wcielonych do Rzeszy do podpisywania niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche Volksliste; Volksdeutsche). 

Zbrodnicza działalność niemieckiego okupanta objęła również wynaradawianie i germanizację wybranych grup dzieci, uznanych za wartościowe pod względem rasowym, utrudnianie wykonywania praktyk religijnych i prześladowanie duchowieństwa, grabież i niszczenie dóbr kultury, likwidację ośrodków życia umysłowego i artystycznego. Ziemie polskie zostały przekształcone przez Niemców w międzynarodowe cmentarzysko, w położonych na terenie Polski obozach zagłady wymordowano większość europejskich Żydów. W obozach jenieckich zginęło ponad 800 tys. jeńców radzieckich, ok. 30 tys. jeńców włoskich, a także kilka tysięcy jeńców francuskich i brytyjskich.

W wyniku niemieckiej okupacji Polski, Polska poniosła olbrzymie straty w ludziach, majątku narodowym i dorobku kulturalnym.  ]]]Link do INFO:     Generalne Gubernatorstwo

Wszystkie dane o skali niemieckich zbrodni są w oparciu o fakty historyczne, które są dostępne w sieci.

Ale najważniejszym celem przywołania tych tragicznych dla nas Polaków historycznych faktów jest uświadomienie jak bardzo zmieniła się skala ocen zbrodniczej działalności niemieckiej barbarzynskiej okupacji Polski w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu Polaków.

Cała uwaga została w Polsce od 1945 roku po czas obecny skierowana przeciwko ZSRR (ROSJI) ROSJANOM wyzwolicielom NARODU POLSKIEGO, którzy dosłownie uratowali nas Polaków od niemieckiego bestialskiego terroru i niemieckiej machiny wojennej służącej do biologicznej zagłady nas Polaków.

Czy nienawiść do Rosjan jest zgodna z znaszym Polaków interesem ?  Zgodna z interesami Polski ?

By byłych niemieckich i ukraińskich oprawców wybielać - relatywować o ich okrutnych zbrodniach nie pamiętać  ?a naszych wyzwolicieli ciągle skrajnie potępiać i nienawidzić ?

Jakie mamy moralne prawo by bohaterskich zwykłych  żołnierzy z Armii Czerwonej, którzy kosztem własnego życia i zdrowa uratowali naszych przodków - mieszać z błotem i niszczyć ich groby i opluwać i szkalować pamięć o wyzwolicielach w 1945 roku naszych Matek, Ojców Dziadków.

Jakie mamy moralne prawo by  tak haniebnie traktować groby i pamięć żołnierz Armii Czerwonej wyzwolicieli  Polaków z łap niemieckich i ukraińskich zwyrodniałych zbrodniarzy !!! 

Trzeba być naprawdę człowiekiem o wyjątkowej złej woli albo ograniczonym umysłowo by nie odróżnić dobra dzięki któremu Polska po 1945 nadal istnieje - od zła, które chciało całkowicie unicestwić Polskę i bilogiczne istnienie Polaków  !!! . 


Czy Polacy mają krótką pamięć czy złą wolę ? Ale czy tylko Polacy ?  ... !!!