By być aż takim bezczelnym cynikiem wśród hipokrytów to trzeba być doszczętnie zakłamaną kreaturą wyzbytą wszelkiej uczciwości i moralności.


Zachód, Francja i skrajny cynizm  !!!  i hipokryzja  !!!Kryminsliści z Francji wchodzący w skład zorganizowanej zbrojnej mafii w Europie. 
Francji kraju który brał udział w bombardowaniach Libii i Serbii mordując tam masowo ludność cywilną  oraz zbroił rebeliantów w Syrii a teraz zbroi i wspiera nazistowską juntę na Ukrainie.

Francja jest tak bezczelna, że obecnie oskarża prezydenta Syrii Assada w tzw trybunale w Hadze utworzonym przez Zachód w celu niszczenia wszelkich przeciwników tejże zbrojnej zorganizowanej mafii na Zachodzie. 

Francuski wymiar "sprawiedliwości" umieścił prezydenta Syrii Assada na międzynarodowej liście aresztowań.
Prezydent Syrii Assad jest oficjalnie oskarżony o współudział w zbrodniach wojennych i zbrodniach przeciwko ludzkości, podają źródła francuskiej agencji informacyjnej AFP. 

Nakaz aresztowania został wydany ze "względu na rolę, jaką rząd syryjski odegrał w atakach chemicznych" we wschodniej Ghucie w 2013 r., w których zginęło ponad tysiąc osób. Francja: która wspierała i zbroiła terrorystów w Syrii mordujących patriotów Syrii zwolenników prezydenta Assada od lat atakuje i oskarża prezydenta za atak chemiczny, na liście aresztowanych znajduje się także brat prezydenta i dwóch generałów. 

Uwaga !!!.
Dla przypomnienia.
Były już fałszywe oskarżenia ze strony mafinego Zachodu o użycie broni masowej zagłady pod adresem prezydenta Iraku Hussaina.
Te oskarżenia były na podstawie sprefabrykowanych przez zachodnich agentów tzw dowodów. A po zamordowaniu Hussaina została ujawniona prawda, że Irak żadnej broni masowej zagłady nie posiadał. 


Żeby było jasne. Teraz tą samą fałszywą flagę stosują przeciwko prezydentowi Syrii.  Tak więc zorganizowana przestępcza mafia na Zachodzie która stworzyła dla swoich celów tzw trybunał w Hadze stosuje znowu te same kryminalne metody jak w przypadku prezydenta Serbii  Milosewicza i Iraku Hussaina. 

UWAGA !!!

Tylko gdzie jest nakaz aresztowania prezydenta Francji za wspieranie czyli współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości dokonywanych przez ukraińskich zbrodniarzy wojennych łącznie z Zełenskim, którzy są odpowiedzialni za stosowanie terroru, tortur, żywych tarczy i za śmierć i kalectwo setek tysięcy ludzi na Ukrainie ??? !!!
ℹ Gdzie są nakazy aresztowania prezydentów USA i prezydentów i premierów wszystkich tych państw globalnego Zachodu którzy zbrojnie napadali na kraje arabskie dokonując ludobójstwa setek tysięcy ludzi, a teraz finansowo i materialnie pomagają zbrodniczej nazistowskiej juncie w mordowaniu ludności cywilnej na Ukrainie i w Rosji  ??? !!!.

ℹ To jest ze strony Francji bezczelniy i cyniczny cyrk, który ukazuje jakim trzeba być moralnym dnem by swoich francuskich zbrodniarzy ukrywać, gdyż  Francja nigdy nie odpowiedziała za zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości  tak jak i inne kraje mające kolonie a jest winna okrutnym zbrodniom kolonializmu w Afryce i w Azji oraz w Ameryce Północnej i Południowej  !!!.

Macron i jego klika po denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy powinien być pierwszy na liście zbrodniarzy wojennych za współpracę z nazistowską juntą na Ukrainie i za współudział razem z kryminalną kijowską juntą w zbrodniach ludobójstwa na Ukrainie. 

Francuska, amerykańska broń i broń innych zachodnich sponsorów wojny na Ukrainie przedłuża cierpienie ludności i służy do mordowania ludności cywilnej
 na Ukrainie. Ukraina jako neobanderowski i neonazistowski stwór nie ma prawa bytu w Europie tak jak hitlerowskie nazistowskie Niemcy od czasu kapitulacji w 1945 roku.